Vi anvender cookies til brugeranalyser for at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.
Klik og læs mere om cookies og privatpolitikken her

Det er forstået

Støtte- og behandlingstilbud til beboerne

Personalet tilbyder Strandhjems beboere en bred vifte af støtte- og behandlingsmuligheder, og tager udgangspunkt i en anerkendende kommunikation.

Støtten tager sigte på, at styrke beboerens ressourcer og derigennem løse eller reducere beboerens problemer både på det individuelle samt sociale plan.

Miljøterapi som er kendetegnende ved bl.a.:

 • Støttende samtaler
 • Arbejde med beboerens her – og – nu problemer
 • Fungere som rollemodel
 • Fungere som faglig vejleder
 • Styrke de personlige og sociale kompetencer
 • Pædagogisk træning i at klare hverdagen både psykisk og praktisk
 • Arbejde med relationsdannelse
 • Gøre beboeren aktiv i stedet for passiv
 • Integrere, om muligt, beboeren i samfundet under tidens normer

Medicinsk behandling
Sikre at beboeren indtager den ordinerede medicin.
Ændringer sker kun i samråd med beboerens læge / psykiater.

Kognitiv behandling
Behandlingen er en aktiv, struktureret, problemorienteret og dynamisk behandlingsform som sigter mod at lære beboeren metoder til effektiv problemløsning. Behandlingen lægger vægt på at beboeren får forståelse for sammenhængen mellem tænkning, følelsesliv, adfærd, kropslige reaktioner og motivation.

Vækstmodellen
Vækstmodellen er baseret på den værdsættende tankegang.
Man kan sige, at det er teorierne omsat i en praktisk, konkret og frem for alt, en samtaleskabende model.

Stemmehøring
To personaler er uddannet i kognitiv tilgang til stemmehøring.

Recovery
Der hvor det er muligt, vægtes den rehabiliterende indsats. Recovery er en udviklingsproces hen imod at komme sig og blive i stand til at leve et selvstændigt liv.

Fodpleje
Her på Strandhjem kommer en fodplejer fast hver anden måned, så der er mulighed for at få ordnet sine fødder, for dem, som har behov for det.


Støtte- og behandlingstilbud til beboerne

Personalet tilbyder Strandhjems beboere en bred vifte af støtte- og behandlingsmuligheder, og tager udgangspunkt i en anerkendende kommunikation.

Støtten tager sigte på, at styrke beboerens ressourcer og derigennem løse eller reducere beboerens problemer både på det individuelle samt sociale plan.

Miljøterapi som er kendetegnende ved bl.a.:

 • Støttende samtaler
 • Arbejde med beboerens her – og – nu problemer
 • Fungere som rollemodel
 • Fungere som faglig vejleder
 • Styrke de personlige og sociale kompetencer
 • Pædagogisk træning i at klare hverdagen både psykisk og praktisk
 • Arbejde med relationsdannelse
 • Gøre beboeren aktiv i stedet for passiv
 • Integrere, om muligt, beboeren i samfundet under tidens normer

Medicinsk behandling
Sikre at beboeren indtager den ordinerede medicin.
Ændringer sker kun i samråd med beboerens læge / psykiater.

Kognitiv behandling
Behandlingen er en aktiv, struktureret, problemorienteret og dynamisk behandlingsform som sigter mod at lære beboeren metoder til effektiv problemløsning. Behandlingen lægger vægt på at beboeren får forståelse for sammenhængen mellem tænkning, følelsesliv, adfærd, kropslige reaktioner og motivation.

Vækstmodellen
Vækstmodellen er baseret på den værdsættende tankegang.
Man kan sige, at det er teorierne omsat i en praktisk, konkret og frem for alt, en samtaleskabende model.

Stemmehøring
To personaler er uddannet i kognitiv tilgang til stemmehøring.

Recovery
Der hvor det er muligt, vægtes den rehabiliterende indsats. Recovery er en udviklingsproces hen imod at komme sig og blive i stand til at leve et selvstændigt liv.

Fodpleje
Her på Strandhjem kommer en fodplejer fast hver anden måned, så der er mulighed for at få ordnet sine fødder, for dem, som har behov for det.


Se mere her:
Indflytning - Dagligdagen - Kvalitetssikring af beboerydelser - Støtte- og behandlingstilbud - Klageadgang - Retningslinier for at bo på Strandhjem - Ledige pladser i botilbuddet -
Strandhjem · Klør-Fire 12, Brunsnæs · 6310 Broager