Profil

Her på hjemmet bestræber vi os på at Strandhjem er, og forbliver, et hjem for hver enkelt af vores beboere. Derfor har vi bevidst valgt, at stedet “kun” skal have 16 boliger. Grunden hertil er, at vi ønsker at bevare et familiært islæt.

Vores mål i dagligdagen er at give beboerne den bedste hverdag - hver dag. Vi forventer at hver enkelt beboer, ud fra vedkommendes psykiske, fysiske og sociale situation, er aktiv i egen hverdag, deltager i husets gøremål og aktiviteter samt medvirker til et positivt fællesskab.

Strandhjem modtager beboere fra hele landet og har på nuværende tidspunkt beboere fra flere forskellige kommuner.

 

Strandhjems værdigrundlag:

Tillid er den grundlæggende værdi på Strandhjem. 

Andre nøgleord i vores værdigrundlag er: Livskvalitet, trivsel, livsglæde, åbenhed, omsorg, medindflydelse, humor, fleksibilitet, tryghed, medansvar og respekt.

 

Strandhjems mission:
Er at give helhedsorienteret hjælp og støtte til vores beboere

   i et trygt omsorgsmiljø, hvor beboerne kan føle sig hjemme, trives og indgå i fællesskabet.

Vi er særlige gode til jeg støttende miljøterapi, som er præget af nærvær, aktiviteter, stabilitet og kontinuitet.  

 

Strandhjems vision:
At være et eftertragtet botilbud for borgere og kommuner og en værdsat arbejdsplads.

Vi vil:

     Arbejde med vores kultur, værdier og kerneopgaver.

      Arbejde sammen som team og få en høj trivsel i et godt psykisk arbejdsmiljø, ved at tage medansvar, udvise åbenhed og respekt for hinanden.

     Udvikle vores faglighed og arbejdsmetoder, så beboerne får den bedst mulige støtte  og omsorg til at leve et meningsfyldt liv, hvor de trives og oplever livsglæde. 

 


Profil

Her på hjemmet bestræber vi os på at Strandhjem er, og forbliver, et hjem for hver enkelt af vores beboere. Derfor har vi bevidst valgt, at stedet “kun” skal have 16 boliger. Grunden hertil er, at vi ønsker at bevare et familiært islæt.

Vores mål i dagligdagen er at give beboerne den bedste hverdag - hver dag. Vi forventer at hver enkelt beboer, ud fra vedkommendes psykiske, fysiske og sociale situation, er aktiv i egen hverdag, deltager i husets gøremål og aktiviteter samt medvirker til et positivt fællesskab.

Strandhjem modtager beboere fra hele landet og har på nuværende tidspunkt beboere fra flere forskellige kommuner.

 

Strandhjems værdigrundlag:

Tillid er den grundlæggende værdi på Strandhjem. 

Andre nøgleord i vores værdigrundlag er: Livskvalitet, trivsel, livsglæde, åbenhed, omsorg, medindflydelse, humor, fleksibilitet, tryghed, medansvar og respekt.

 

Strandhjems mission:
Er at give helhedsorienteret hjælp og støtte til vores beboere

   i et trygt omsorgsmiljø, hvor beboerne kan føle sig hjemme, trives og indgå i fællesskabet.

Vi er særlige gode til jeg støttende miljøterapi, som er præget af nærvær, aktiviteter, stabilitet og kontinuitet.  

 

Strandhjems vision:
At være et eftertragtet botilbud for borgere og kommuner og en værdsat arbejdsplads.

Vi vil:

     Arbejde med vores kultur, værdier og kerneopgaver.

      Arbejde sammen som team og få en høj trivsel i et godt psykisk arbejdsmiljø, ved at tage medansvar, udvise åbenhed og respekt for hinanden.

     Udvikle vores faglighed og arbejdsmetoder, så beboerne får den bedst mulige støtte  og omsorg til at leve et meningsfyldt liv, hvor de trives og oplever livsglæde. 

 


Se mere her:
Beliggenhed - Ledelsen - Lidt til eftertanke - Historie - Visitation og betaling - Tilsynsrapporter - CookieSide -
Strandhjem · Klør-Fire 12, Brunsnæs · 6310 Broager