Personalebemanding

Der er uddannet personale på Strandhjem alle 24 timer i døgnet samtlige 365 ( 366 ) dage om året.

Hovedvægten af personale er i dagtimerne.
Fra kl. 22.00 til kl. 07.00 er der i dagligdagen kun en person.

Nattevagten går til ro og sover når der er faldet ro i huset men kan naturligvis tilkaldes i tilfælde af sygdom eller lign.

I specielle situationer er der vågen nattevagt.


Personalebemanding

Der er uddannet personale på Strandhjem alle 24 timer i døgnet samtlige 365 ( 366 ) dage om året.

Hovedvægten af personale er i dagtimerne.
Fra kl. 22.00 til kl. 07.00 er der i dagligdagen kun en person.

Nattevagten går til ro og sover når der er faldet ro i huset men kan naturligvis tilkaldes i tilfælde af sygdom eller lign.

I specielle situationer er der vågen nattevagt.


Se mere her:
Kvalitetssikring af personalets indsats - Ledige stillinger - Personalebemanding -
Strandhjem · Klør-Fire 12, Brunsnæs · 6310 Broager