Personale

Strandhjems personale

Vi er et velfungerende team med forskellige uddannelser og baggrund.
Der er ansat 17 i deltids / fuldtidsstillinger.
Sammensætningen er:

 • Forstander / sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygeplejerske
 • Pædagogisk assistent
 • Aktivitetsmedarbejder
 • Pædagog
 • Ernæringsassistent
 • Pedel
 • Pedelmedhjælper
 • Husassistent til rengøring i fællesrum

Besøg af psykiatrisk læge en gang om måneden.

 

Uddannelsesfunktion

Vi fungerer som elevplads for den psykiatriske del af social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Vi har 1-2 social- og sundhedsass.elever i praktik ad gangen.


Personaleudvikling på Strandhjem

Strandhjems personale har uddannelse og stor erfaring indenfor psykiatriske opgaveløsninger.

Personalet arbejder på konstant at dygtiggøre sig.


Personale

Strandhjems personale

Vi er et velfungerende team med forskellige uddannelser og baggrund.
Der er ansat 17 i deltids / fuldtidsstillinger.
Sammensætningen er:

 • Forstander / sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygeplejerske
 • Pædagogisk assistent
 • Aktivitetsmedarbejder
 • Pædagog
 • Ernæringsassistent
 • Pedel
 • Pedelmedhjælper
 • Husassistent til rengøring i fællesrum

Besøg af psykiatrisk læge en gang om måneden.

 

Uddannelsesfunktion

Vi fungerer som elevplads for den psykiatriske del af social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Vi har 1-2 social- og sundhedsass.elever i praktik ad gangen.


Personaleudvikling på Strandhjem

Strandhjems personale har uddannelse og stor erfaring indenfor psykiatriske opgaveløsninger.

Personalet arbejder på konstant at dygtiggøre sig.


Se mere her:
Kvalitetssikring af personalets indsats - Ledige stillinger - Personalebemanding -
Strandhjem · Klør-Fire 12, Brunsnæs · 6310 Broager