Kvalitetssikring af personalets indsats

Kvaliteten af medarbejdernes faglige og pædagogiske indsats sikres gennem:

 • Den daglige dialog og feedback
 • Medansvar og medindflydelse på egne arbejdsområder
 • Ansættelse af personale med relevante kompetencer
 • Fast ekstern supervision
 • Efterlevelse af Strandhjems værdier
 • Udarbejdelse og efterlevelse af diverse procedurebeskrivelser
 • Faglig udvikling gennem selvstudie, intern og ekstern undervisning
 • Arbejdspladsvurdering i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Refleksion over egen og andres praksis på Strandhjem

Kvalitetssikring af personalets indsats

Kvaliteten af medarbejdernes faglige og pædagogiske indsats sikres gennem:

 • Den daglige dialog og feedback
 • Medansvar og medindflydelse på egne arbejdsområder
 • Ansættelse af personale med relevante kompetencer
 • Fast ekstern supervision
 • Efterlevelse af Strandhjems værdier
 • Udarbejdelse og efterlevelse af diverse procedurebeskrivelser
 • Faglig udvikling gennem selvstudie, intern og ekstern undervisning
 • Arbejdspladsvurdering i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Refleksion over egen og andres praksis på Strandhjem

Se mere her:
Kvalitetssikring af personalets indsats - Ledige stillinger - Personalebemanding -
Strandhjem · Klør-Fire 12, Brunsnæs · 6310 Broager